Zgłoszenia do 18. Nagrody Literackiej Gdynia


Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłasza 18. edycję ogólnopolskiego konkursu Nagroda Literacka GDYNIA dla najlepszych książek ubiegłego roku w 4 kategoriach: proza, poezja, eseistyka, przekład na język polski.

Książki muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w 2022 r. Nagroda w każdej kategorii wynosi 50 tys. zł. Finał konkursu odbędzie się jesienią 2023 r.

Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 31 stycznia 2023 roku wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także: wydawnictwa i osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim.

Zasady zgłaszania kandydatur określa Regulamin Nagrody dostępny na stronie: www.nagrodaliterackagdynia.pl w zakładce Nagroda”.

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Kapituły: 

Natalia Gromow 

e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl 

telefon: (58) 622 73 55 

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni ul. Świętojańska 141-143, 

81-401 Gdynia