ZANIM POWSTAŁ KLIF

Termin

23 października 2020

Rodzaj biletu

Adres

ZANIM POWSTAŁ KLIF – unikatowe kadry z historii dawnych Kolibek!
 
PREMIERA EKSPOZYCJI: Piątek, 23.10.2020 w Galerii Klif (aleja Zwycięstwa 256, Gdynia Orłowo)

 

Z okazji 24. urodzin Galerii Klif, Muzeum Miasta Gdyni przygotowało wystawę fotografii z muzealnych zbiorów, obrazującą przemiany, które na przestrzeni dekad zaszły na terenach sąsiadujących z obiektem. To pierwsza tego typu wystawa, która prezentuje korzenie jednego z najpopularniejszych trójmiejskich obiektów pełniących funkcje handlowe i kulturalne.

Uroczyste otwarcie Galerii Klif, w którym brała udział m.in. królowa Norwegii
Sonja, nastąpiło 1 października 1996. Budynek Klifu wraz z placem parkingowym zlokalizowano w miejscu, na którym funkcjonowała giełda samochodowa. Wcześniej mieściła się tam giełda warzywno-owocowa oraz ogródki działkowe.

 

Archiwalne fotografie przedstawiają m.in. dawne przejście graniczne pomiędzy Gdynią a Wolnym Miastem Gdańsk, zabudowania dawnego majątku Kolibki, wzgórza w okolicy ul. Spółdzielczej czy też nieistniejące dziś obiekty takie jak orłowskie Kino Neptun.

 

Dzięki wystawie „Zanim powstał Klif” odbiorcy mogą prześledzić zmiany jakim podlegała dzielnica Orłowo w rejonie Kolibek na przestrzeni ostatniego stulecia. To prawdziwa podróż w czasie – odwiedzając nową wystawienniczą przestrzeń w Galerii Klif możemy, dzięki wielkoformatowym wydrukom z komentarzami historyków, dosłownie przenieść się w niedaleką i tą odległą przeszłość…

 

W bieżącym roku Galeria Klif otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński” w kategorii Mecenat Kultury. Wystawa inauguruje nową przestrzeń wystawienniczą, w której odbywać będą się również kolejne, planowane we współpracy z Muzeum Miasta Gdyni wystawy historyczne oraz wydarzenia artystyczne i spotkania. To kolejny krok Muzeum Miasta Gdyni i Galerii Klif w wychodzeniu na przeciw potrzebom kulturalnym mieszkańców Gdyni jak i całego Trójmiasta.

Kurator – Michał Miegoń
Koncepcja i koordynacja – Michał Miegoń, Dariusz Małszycki
Współpraca – Marcin Szerle, Katarzyna Piotrowska, Mateusz Kozielecki
Teksty – Dariusz Małszycki
Redakcja językowa – Agnieszka Kochanowska
Projekt Graficzny – Krzysztof Wroński
Druk – Omnidruk
Partner główny – Klif Gdynia