Wyobraźnia przestrzenna / rodzinne warsztaty architektoniczne

Termin

Rodzaj biletu

Adres

Zapraszamy na kreatywne warsztaty rozwijające wyobraźnię przestrzenną u dzieci, które odbędą się w Konsulacie Kultury 29 września o godzinie 11:00.
Zabawa modułami pozwala w krótkim czasie zabudować dużą, trójwymiarową przestrzeń. Elastyczność struktury umożliwia szybkie wprowadzanie zmian i poprawek, co zagospodarowuje kreatywną energię dzieci.

Warsztaty uczą też postrzegania konstrukcji w kategoriach wytrzymałościowych, rozwiązywania prostych problemów konstrukcyjnych, zaznajamiają dzieci z ważnymi dla projektowania zasadami mechaniki, uświadamiają rolę modułu w projektowaniu. Wszystko to odbywa się drogą swobodnej zabawy.

Wstęp bezpłatny.

Obowiązują zapisy: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 pod numerem telefonu 58 527 49 08 lub mailowo: m.kraszewska@gdynia.pl

Warsztaty prowadzi niezawodna ekipa tuBAZA