Wykłady otwarte / Modernizm i ćwiczenie nowoczesności

Termin

Rodzaj biletu

Adres

Zapraszamy na wykłady otwarte w ramach projektu Ćwiczenie nowoczesności • Exercising modernity • Modernität üben.
Wspólnie z architektami, projektantami i twórcami porozmawiamy o modernizmie, postrzeganiu wspólnej przestrzeni oraz dziedzictwie architektonicznym miast i konieczności jego ochrony. Naszym gościem będzie m.in. prof. Magdalena Gawin – Podsekretarz Stanu w MKiDN i Generalny Konserwator Zabytków.

3-6 października | Gdynia
Konsulat Kultury, ul. Jana z Kolna 25
Muzeum Miasta Gdynii, ul. Zawiszy Czarnego 1
Na wszystkie wykłady wstęp wolny

WSPÓLNE DZIEDZICTWO – WILLA WOLFA
3.10 (środa) | Konsulat Kultury
g.18.00

Magdalena Gawin (wprowadzenie), Florian Mausbach (wykład)

Polsko-niemiecka inicjatywa planuje odbudować „w pierwotnym miejscu i pierwotnej formie” willę Wolfa, pierwszy modernistyczny budynek zaprojektowany przez Ludwiga Miesa van der Rohe. Willa powstała w 1926 r. w Gubinie na zamówienie lokalnego producenta tekstyliów Ericha Wolfa.

Budynek, wzniesiony na wzgórzu nad brzegiem rzeki Nysy, kształtem przywodzi na myśl kubistyczną ceglaną rzeźbę. Teraz ma zostać zrekonstruowany zgodnie z oryginałem jako „wspólne dziedzictwo” polsko-niemieckie.

Jako model wykonany w skali 1:1 odbudowana willa ma stać się najważniejszym obiektem wystawienniczym w Muzeum Miesa van der Rohe, którego centralnym punktem będzie europejska twórczość tego architekta, posiadającego niemieckie i amerykańskie korzenie. W mieście o przeplatającej się historii polsko-niemieckiej i noszącym podwójną nazwę Guben-Gubin willa Wolfa ma stanowić swoisty most kulturowy nad Nysą, przyciągając do miasta miłośników architektury z całego świata.

________

KONSERWACJA MODERNIZMU: PRAKTYKA UTOPII
4.10 (czwartek) | Muzeum Miasta Gdyni
g.18.00

Magdalena Gawin, Winfried Brenne, Robert Hirsch, Jacek Friedrich (moderacja)

Modernizm, szczególnie w wymiarze architektonicznym, to realizacja nowoczesnych, a często wręcz utopijnych założeń. Czas je zweryfikował – niektóre sprawdziły się w praktyce, inne nie. Dziś stawiamy pytanie: jak konserwować architekturę modernistyczną? Zachowywać bez zmian, czy dostosowywać do współczesnych potrzeb? Jak wygląda światowa praktyka?

Spotkamy się w gronie międzynarodowych specjalistów, by porównać podejścia do tematu w różnych częściach świata i na tej podstawie stworzyć podstawy zasad konserwacji modernizmu w Polsce.

________

PROJEKT LIEBLING: MODERNISTYCZNE ZAPLECZE INTELEKTUALNE BIAŁEGO MIASTA
5.10 (piątek) | Konsulat Kultury
g.18.00

Shira Levy Benyemeni

W 2003 r. telawiwskie Białe Miasto, będące wybitnym przykładem zaadaptowania architektury modernistycznej do warunków lokalnych, wpisano na Listę Dziedzictwa Narodowego UNESCO, co przyczyniło się do umocnienia rangi i znaczenia miejskich projektów konserwatorskich w Izraelu.

Konserwacja jest zazwyczaj postrzegana jako proces skupiający się na fizycznych aspektach obiektów architektonicznych, z pominięciem niematerialnej treści społecznej. Decyzja o ustanowieniu The White City Center uwzględniła wszystkie elementy dziedzictwa architektonicznego – zarówno te materialne, jak i niematerialne, czego efektem było opracowanie unikalnego programu rezydencji: projektu Liebling.

Do grupy badawczo-inicjatywnej zapraszano twórców multidyscyplinarnych – od architektów po muzyków – w celu analizowania samej koncepcji konserwacji i urbanistyki w kontekście architektury modernistycznej.

________

O TYM, CO WSPÓLNE. CZYM JEST I MOŻE BYĆ KIBUC JAKO PRZESTRZEŃ WSPÓLNA
6.10 (sobota) | Muzeum Miasta Gdyni
g.18.00

Yuval Yasky, Yamit Cohen

Od końca pierwszej dekady XX wieku kibuc ewoluował jako rodzaj osady, w której układ przestrzenny odzwierciedla ideologie i praktyki zbiorowości i równości. W ostatnich trzech dekadach kibuce utraciły swą fundamentalną warstwę ideologiczną i większość z nich zmieniono w sprywatyzowane podmiejskie osady.

Jakie miejsce zajmuje wspólna przestrzeń społeczna w kibucach, które są poddawane procesom prywatyzacji? Jakie są potencjalne potrzeby, a także cechy i charakter przestrzeni wspólnej we współczesnej rzeczywistości społecznej?

Yuval Yasky i Yamit Cohen poruszą te kwestie, odnosząc się do swojej pracy w kibucach, przez którą starają się tworzyć nowe możliwości w ich niefunkcjonalnych obecnie przestrzeniach.

Organizator:
Instytut Pileckiego

Partnerzy:
Konsulat Kultury
Muzeum Miasta Gdyni
The White City Center – מרכז העיר הלבנה
Kultura Liberalna
Miasto Gdynia

Strona projektu exercisingmodernity.com