VI Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Inspiracje Słońcem”

Termin

Rodzaj biletu

Adres

Regulamin POL 2021

Formularz zgłoszeniowy POL 2021

Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w VI Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Inspiracje Słońcem” . Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
 
Przedmiotem fotografii powinno być Słońce – nasza gwiazda dzienna. Chcemy jednak odejść od fotografii czysto astronomicznych wykonywanych za pomocą teleskopu. Zachęcamy do ujęcia Słońca w sposób artystyczny. Przykładem może być wschód lub zachód Słońca, nietypowa słoneczna sceneria, fascynacje oświetleniem, refleksy i światłocienie, osoby lub przedmioty ze Słońcem w tle, itp.

Regulamin Konkursu i Karta Zgłoszenia dostępne są również na stronie internetowej: www.radziejow.edu.pl.