Uroczystość odsłonięcia pomnika Tadeusza Wendy

Termin

29 maja 2021
29 maja 2021

Rodzaj biletu

Adres

Uroczystość odsłonięcia pomnika Tadeusza Wendy, wybitnego inżyniera i ojca założyciela gdyńskiego portu, który przez 16 lat kierował jego budową i rozwojem.

Termin: 29 V 2021, godz.

Miejsce: na końcu pirsu Mola Rybackiego przy ul. Arkadiusza Rybickiego (końcowy odcinek Pirsu nr 1 w Basenie Prezydenta) w Gdyni

Odsłonięcie pomnika Tadeusza Wendy odbędzie się 29 maja. Termin nie jest przypadkowy. Za symboliczną datę rozpoczęcia budowy Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków przyjmuje się 29 maja 1921 roku. Tego dnia odbyła się uroczystość poświęcania niedawno rozpoczętych robót portowych.

Monument zrealizowany został na podstawie zwycięskiego projektu toruńskiego rzeźbiarza Macieja Jagodzińskiego-Jagenmeera, który wygrał konkurs zorganizowany przez Miasto Gdynia w 2017 roku.

Prawie trzymetrowa postać przedstawia wybitnego inżyniera, ojca założyciela w momencie roztaczania wizji przyszłego portu gdyńskiego. W prawym ręku Tadeusz Wenda trzyma zwoje map, plansz sytuacyjnych, rysunków technicznych i dokumentacji przedstawiających koncepcje swojego dzieła. Lewą ręką wskazuje w kierunku obecnego Nabrzeża, jakby tłumaczył i wyjaśniał sprawy związane z budową portu.

Na końcu pirsu Mola Rybackiego przy ul. Arkadiusza Rybickiego (Pirsu nr 1 w Basenie Prezydenta) w Gdyni zostanie odsłonięty monument mający 2,8 metra wysokości, ustawiony na ponad metrowym cokole z litej bryły szarego granitu. Pomnik Tadeusza Wendy obejmujący postument wraz z posągiem wykonany został jako element odlewu z brązu. Forma pomnika opracowana została w sposób realistyczny. Jednym z elementów dominujących w przedstawieniu pomnika, budującym narrację jest morski wiatr, który smaga ubranie inżyniera.

Macieja Jagodzińskiego-Jagenmeera o koncepcji:

– Chciałem uchwycić postać Tadeusza Wendy w pozie odbiegającej od klasycznych wyobrażeń i przez to nadać pomnikowi trochę „życia”. Poza tym postać jest nad wodą, więc istotne było również zwrócenie uwagi wiatr, który mam nadzieję będzie symbolicznie finalnie widoczny w rzeźbie – opowiada autor zwycięskiej pracy.