„Sztuka mówienia” – warsztaty emisji głosu dla dorosłych / ZAPISY ZAKOŃCZONE

Termin

Rodzaj biletu

Adres

Podczas trzech spotkań warsztatowych poznamy techniki świadomego komunikowania się głosem w różnych warunkach i z różnymi odbiorcami. 

Adresatami warsztatów są wszystkie osoby zainteresowane usprawnieniem swojego głosu, rozszerzeniem jego możliwości, lepszym zintegrowaniem brzmienia głosu z własnym ciałem i osobowością (ze sobą), a przede wszystkim – uruchomieniem świadomości głosu, który jest bardzo delikatnym barometrem naszego ciała i psyche.

Na warsztatach pracować będziemy nad koordynacją oddechowo-krtaniową, podparciem oddechowym, tworzeniem dźwięku i nadawaniem mu lepszej jakości, wprowadzaniem głosu w rezonatory i prawidłową artykulacją. Poznamy również podstawowe informacje o funkcjonowaniu głosu, jego higienie i zasadach dobrej wymowy.


Prowadzenie:

dr Grzegorz Piotrowski – kierownik Katedry Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca Akademii Muzycznej w Gdańsku, muzykologii, piosenkarz, specjalista w dziedzinie emisji głosu, członek Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu.


Program:

29 maja, godz. 16:30-18:00 – wprowadzenie do cyklu, podstawowe zasady higieny mowy i pracy z głosem, proste ćwiczenia oddechowe i dykcyjne.

12 czerwca, godz. 16:30-18:00 – ćwiczenia oddechowe i aparatu mowy (warsztat ruchowy).

19 czerwca, godz. 16:30-18:00 – ćwiczenia oddechowe i aparatu mowy (warsztat ruchowy), prezentacja metod dalszego, samodzielnego doskonalenia mowy.


UWAGA! WSTĘP WYŁĄCZNIE NA ZAPISY.


Warsztaty emisji głosu - ikona