FERIE w Teatrze Miejskim

Termin

14 lutego 2022 21 lutego 2022
21 lutego 2022

Rodzaj biletu

Adres

Wielkimi krokami zbliżają się ferie zimowe. To dobry moment aby poznać bliżej magiczne miejsce –Teatr. Już 14 i 21 lutego będziecie mogli zajrzeć za jego kulisy a nawet spróbować własnych sił na scenie pod okiem aktorów.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć i informacjami organizacyjnymi. Podczas ferii przyjmujemy tylko i wyłącznie zgłoszenia indywidualne. Każdy można wziąć udział w jednym, dwóch lub trzech warsztatach, zgodnie ze swoją grupą wiekową. Widzimy się na scenie !

Fot. Roman Jocher

Harmonogram zajęć:

„TAJEMNICE SCENY I WIDOWNI” – twórcze lekcje teatralne dedykowane rodzinom, podczas których uczestnicy zaglądają za kulisy naszej sceny i odkrywają w jaki sposób działa machina teatru. Te lekcje są dla Was, jeśli chcecie poczuć zapach teatru, dowiedzieć się kto w teatrze gra pierwsze skrzypce, odszukać zapadnię, zobaczyć z bliska rekwizyty i kostiumy teatralne, sprawdzić co się dzieje w teatrze kiedy gaśnie światło, odkryć, które miejsca na widowni są najlepsze i czy przedmioty  na scenie mają magiczną moc. Zajęcia prowadzi pedagog teatru ANNA ZALEWSKA-UBERMAN. Terminy: 14 i 21 lutego, godz. 9:00-10:00.

WARSZTATY AKTORSKIE inspirowane baśnią „Śnieżka i krasnoludki” Braci Grimm. Czy można wejść do baśni a nawet zmienić losy jej bohaterów? A może to baśń zmieni nas, gdy lepiej ją poznamy? Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać podczas warsztatów teatralnych z aktorką OLGĄ BARBARĄ DŁUGOŃSKĄ. Ćwiczenia warsztatowe wokół fabuły „Śnieżka i krasnoludki” i baśniowych postaci będą dla nas wstępem do improwizowanego spektaklu, tworzonego przez dzieci „tu i teraz”. Terminy: 14 lutego, godz.: 11:00-12:30 – grupa młodsza (6-9 lat) oraz godz.: 13:00-14:30 – grupa starsza (10-12 lat).

„KULISY ZAWODU AKTORA” – warsztaty teatralne. Zajęcia, podczas których uczestnicy poznają kulisy zawodu aktora i narzędzia teatralne wykorzystywane przez artystów na scenie. Warsztaty prowadzone przez aktora KRZYSZTOFA BERENDTA przybliżają dzieciom w praktyce świat teatru, poprzez pracę z literaturą, językiem, dykcją, wyobraźnią, emisją głosu i ich własną emocjonalnością.  Uczestnicy rozwijają swoją pomysłowość, twórczość, uczą się pracy w grupie, współdziałania, wzajemnego szacunku i kompromisu, czerpią radość z poznawania i rozwijania własnych możliwości.

Terminy: 21 lutego, godz.: 11:00-12:30 – grupa młodsza (6-9 lat) oraz godz. 13:00-14:30 – grupa starsza (10-12 lat).

Informacje organizacyjne:

  1. Obowiązują zapisy: edukacja@teatrgombrowicza.art.pl. Liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 30 osób, włączając opiekunów). Zgłoszenie powinno zawierać: imię, wiek i nazwisko dziecka oraz imię, nazwisko oraz numer telefonu rodzica/opiekuna.
  2. Koszt biletu: 10 zł od dziecka. Dorośli: bezpłatnie. Dziecku może towarzyszyć tylko jeden rodzic/opiekun.
  3. Wpłaty należy dokonać najpóźniej cztery dni przed zajęciami w kasie teatru lub przelewem (Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni: PKO BP SA 09 1440 1084 0000 0000 0626 5375). W tytule przelewu należy wpisać: nazwę zajęć, imię i nazwisko uczestnika oraz datę zajęć. W poniedziałki kasa jest nieczynna.
  4. Zajęcia dedykujemy dzieciom od 6 roku życia.
  5. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na fotografowanie i udostępnianie wizerunku w celach promocji teatru.
  6. Uczestnicy zajmują co drugie miejsce na widowni lub zachowują odstęp 1,5 metra.
  7. Uczestnicy są zobowiązani do zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk.
  8. Uczestnicy lekcji nie mogą spożywać napojów i posiłków.
  9. Przed rozpoczęciem Wydarzenia uczestnicy wypełniają na miejscu oświadczenie o stanie zdrowia i przekazują je organizatorowi.
  10. Uczestników obowiązuje zmiana obuwia przed wejściem na scenę.

Wszystkie zajęcia edukacyjne odbywają się w ramach naszego autorskiego programu: Palec Gombrowicza czyli „Dotknięci Teatrem”, realizowanego przez Teatr Miejski od 2009 roku.