Jak będzie wyglądać życie po komfortocenie?

Termin

13 grudnia 2023
13 grudnia 2023

Rodzaj biletu

Wstęp wolny

Adres

PPNT Gdynia

Jak będzie wyglądać życie po komfortocenie?

Jakie będą nowe definicje komfortu? Jakie korekty na dzisiejsze rozumienie dobrostanu nałoży przyszłość? Jaką rolę w aktywnym wyobrażaniu sobie nowych standardów projektowania funkcjonalnego i wygodnego otoczenia odgrywa zrozumienie zjawisk wykraczających daleko poza dziedzinę designu, architektury, urbanistyki? Już 13 grudnia Bogna Świątkowska porozmawia o tym z Barbarą Majerską oraz Małgorzatą Kuciewicz w PPNT Gdynia.

Punktem wyjścia do dyskusji jest konieczność odejścia od komfortu opartego na eksploatacji paliw kopalnych i na wysokoemisyjnych technologiach. Jak prognozują badania naukowe, wkrótce wyczerpią się możliwości komfortowego funkcjonowania społeczeństw bez oglądania się na koszty środowiskowe (w szczególności w odniesieniu do mieszkańców tzw. „globalnej Północy”). Musimy przygotować się na zmiany w naszej rzeczywistości – na życie „po odejściu komfortu”. W ramach projektu „Laboratorium badań nad szczęściem. Po komfortocenie” Fundacja Bęc zmiana zachęca do zastanowienia się nad zagadnieniami związanymi z miejską ekologią, gospodarką przyszłości, poszukiwaniami nowych źródeł optymizmu, poszukiwaniem wzmocnienia pozytywnych potencjałów działań człowieka.

W sytuacji kryzysowej uruchomienie kreatywności staje się jedną z kluczowych umiejętności. Wykorzystanie zasobów wyobraźni, jakimi dysponują środowiska kreatywne, stworzy potencjał rozwiązywania „poważnych” problemów z różnych dziedzin, a na pewno stanie się inspiracją do zmiany sposobu myślenia, wyjścia z kolein przyzwyczajeń. Wyobraźnia jest zasobem, bez którego miasta ani społeczności nie mogą się rozwijać.

kiedy: środa, 13 grudnia, godz. 17:00-18:00
gdzie: PPNT Gdynia, bud. III, sala kinowa
wstęp: wolny, obowiązują zapisy

Bogna Świątkowska – pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu, a także konkursów adresowanych do architektów i projektantów młodego pokolenia. Inicjatorka i redaktorka naczelna czasopisma „Notes na 6 tygodni”/ www.nn6t.pl Jej praktyka jest interdyscyplinarna i popularyzatorska. Tworzone przez nią projekty mają najczęściej charakter platform łączących wiedzę ekspertów i profesjonalistów z podejściem ciekawskich amatorów i entuzjastów. Autorka licznych tekstów, wywiadów, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej. Kuratorka i pomysłodawczyni projektu „Laboratorium badań nad szczęściem. Życie po komfortocenie”.

Barbara Majerska – architektka i badaczka w Workplace. Doktorantka na Politechnice Warszawskiej. Specjalizuje się w projektowaniu zorientowanym na człowieka, biofilnym i wysoce funkcjonalnym. Pracując zarówno w środowisku naukowym, jak i biznesowym, potrafi łączyć najlepsze praktyki z tych dwóch obszarów. Koncentruje się na holistycznym i inkluzywnym podejściu do projektowania, integrując projektowanie architektoniczne i urbanistyczne z aspektami społecznymi, behawioralnymi i zdrowotnymi. Interesuje ją temat dobrostanu człowieka w architekturze i środowisku zbudowanym. Jest w stanie usystematyzować i uprościć najbardziej złożony proces.

Małgorzata Kuciewicz – wraz z Simone De Iacobisem prowadzą studio CENTRALA, które tworzy projekty pod hasłem Amplifikacja natury, oparte na badaniach relacji pomiędzy architekturą i procesami przyrodniczymi. W architekturze łączącej intymną, ludzką skalę ze skalą planety widzą narzędzie, które pomaga dostroić się do rytmu otaczającego nas świata. Zajmują się m.in. domem Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie (od 2013), dorobkiem Jacka Damięckiego (od 2014), projektami Aliny Scholtz (od 2019). W latach 2016-18 ich rozpoznania dotyczyły zjawisk fizycznych, takich jak klimat, grawitacja, zmienność pór roku i pór dnia. Kolejne projekty CENTRALI dotyczą wody, miejskich mokradeł i zanikających fenomenów atmosferycznych. Obecnie pracują z hydrobotaniką m.in. przywrócili nenufary do Pawilonu barcelońskiego Miesa van der Rohe (z Aleksandrą Kędziorek, 2022). Koncepcją Meteopolis (Powietrze jest architekturą. Warszawa mikroklimatów) CENTRALA wygrała konkurs „Futuwawa. Jak będziemy mieszkać w Warszawie za 30 lat?”. Swoje rozpoznania CENTRALA prezentuje na wystawach m.in. na Biennale Architektury w Wenecji (2018, 2023), London Design Biennale (2021), Triennale Architektury w Lizbonie (2022), Gwangju Biennale (2023). Projektują strefy wychodzenia z komfortu, np. Dom Odziany: Dostrajanie się do sezonowej wyobraźni (z Alicją Bielawską oraz Aleksandrą Kędziorek, od 2020), wspólnie z Natalią Budnik pracują spekulatywne nad wielogatunkową urbanistyką. Od 2017 stale współpracują z Charkowską Szkołą Architektury, realizując autorski cykl warsztatów. 

www.centrala.net.pl 

Organizatorzy:

Gdynia | PPNT Gdynia | Centrum Designu | Gdynia Design Days

Partnerzy:

Fundacja Bęc Zmiana, Laboratorium Badań nad Szczęściem