Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

Termin

20 listopada 2023
31 grudnia 2023

Rodzaj biletu

Wstęp wolny

Adres

Teatr Miejski w Gdyni wraz z prezydentem miasta ogłaszają nabór do 17. edycji konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną. Autorzy sztuk dramatycznych mogą zgłaszać swoje utwory do 31 grudnia. Główna nagroda wynosi 50 tys. zł.

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna to „,młodsza siostra” Nagrody Literackiej GDYNIA organizowanej z inicjatywy i przy wsparciu Wojciecha Szczurka, prezydenta miasta.

– Samorząd Gdyni przywiązuje ogromną wagę do tego, by swoim mecenatem obejmować wyłącznie wartościową, ambitną twórczość, zwłaszcza tę zmagającą się z najistotniejszymi problemami współczesnego człowieka. 

Do konkursu można zgłaszać utwory, które zostały napisane po polsku przez żyjącego autora i powstały w okresie 12 miesięcy przed terminem nadsyłania prac. Upływa on 31 grudnia br. (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenia do konkursu dokonuje autor sztuki lub osoba przez niego upoważniona, przesyłając własnoręcznie podpisany przez autora formularz zgłoszeniowy oraz wydruk sztuki w trzech egzemplarzach (czcionka Times New Roman rozmiar 12 lub analogiczna; wszystkie kartki każdego egzemplarza wydruku powinny być trwale połączone (zszyte lub zbindowane),  na adres:

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza
ul. Bema 26, 81- 381 Gdynia
z dopiskiem: GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZNA

Jednocześnie należy przesłać utwór w wersji elektronicznej (plik w formacie doc oraz plik w formacie pdf; w nazwie pliku imię i nazwisko autora, tytuł sztuki) na adres e-mail: gnd@teatrgombrowicza.art.pl.

Wzór zgłoszenia oraz regulamin konkursu znajdują się na stronach internetowych: www.teatrgombrowicza.art.pl oraz www.gnd.art.pl.


Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: gnd@teatrgombrowicza.art.pl

Do pobrania: