Cykl debat Halo Jutro, czyli jak zrestartować kulturę?

Termin

19 maja 2020 20 maja 2020 21 maja 2020 22 maja 2020
22 maja 2020

Rodzaj biletu

Adres

Stowarzyszenie Halo Kultura zaprasza na cykl debat ekspertów Halo Jutro na temat “odmrażania” sektorów kultury. W dniach 19-22.05, codziennie o godz. 19 odbędą się dyskusje online dotyczące kolejno: muzyki, filmu, organizacji pozarządowych, oraz wznowienia działalności  teatrów i muzeów. Wezmą w nich udział m.in. wokalistka  Aga Zaryan, muzyk L.U.C., dziennikarka Trójki Agnieszka Obszańska. 

W kulturze straty związane z pandemią są olbrzymie – tu działa się w określonym czasie, który dwa razy się nie zdarza. Tu działa się  często z potrzeby serca, z pasji, w kontakcie z innymi, ale rzadko na podstawie stałych kontraktów czy umowy etatowej. Taka jest specyfika przemysłów kultury na całym świecie i ta specyfika sprawia, że nieprzewidziane okoliczności jak epidemia poważnie zagrażają codziennej egzystencji twórców i animatorów. Jednocześnie izolacja społeczna uświadamia nam wagę i rangę tekstów kultury w naszym życiu- potrzebujemy ich teraz bardziej niż kiedykolwiek. Cykl Halo Jutro to będą rozmowy o aktualnych wyzwaniach, ale też o strategiach adaptacji, nowych możliwościach i koniecznościach, o rozwiązaniach, śmiałych wizjach i kreatywności w trudnych czasach.

19 maja w ramach Halo Jutro: Muzyka w dyskusji o skutkach zamknięcia i planach na przyszłość dla branży koncertowej wezmą udział: wokalistka jazzowa Aga Zaryan, muzyk, raper i instrumentalista L.U.C., dziennikarka radiowej Trójki Agnieszka Obszańska i Julian Chmielewski z Crane Agency, zaangażowany w tworzenie programu Ulicy Elektryków. 

20 maja rozmowa Halo Jutro: Kino dotyczyć będzie zagadnień produkcji i dystrybucji filmowej, sytuacji osób pracujących w branży filmowej. W dyskusji wezmą udział: Olga Bieniek (producentka filmowa), Magdalena Jacoń (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych), Bartosz Paduch (reżyser) i Paweł Witecki (producent filmowy). 

21 maja w panelu Halo Jutro: Organizacje Pozarządowe wezmą udział przedstawiciele gdyńskich organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą: Monika Domańska   (Traffic Design), Kryspin Pluta (Dom Filmowy) i Diana Lenart (Halo Kultura). Głównym przedmiotem rozmowy będzie analiza możliwości działania organizacji w nowych warunkach i odbudowa zaufania społecznego. 

22 maja  w ramach Halo Jutro: Muzea i Teatry o możliwościach i trudnościach zrestartowania tych instytucji porozmawiają: Ida Bocian (Teatr Gdynia Główna), dr Anna Śliwa (Muzeum Miasta Gdyni) oraz dr Joanna Lisiewicz (teatrolożka). 

“Stworzymy przestrzeń do tej dyskusji i chcielibyśmy, by udostępnione na publicznym kanale zapisy tych rozmów stanowiły nie tylko dokument czasu, ale też mapę drogową, która pozwoli na zmianę na lepsze.” – zapowiada Katarzyna Korzeniewska ze Stowarzyszenia Halo Kultura. Zaplanowano bezpieczne rozmowy online, rozmowy ekspertów, ale z aktywnym udziałem odbiorców- ich pytaniami, uwagami i opiniami. Spotkania będą prowadzone za pośrednictwem platformy ZOOM, a także udostępnione na kanale Gdynia Kulturalna. 

Projekt realizowany jest przy wsparciu Gdyńskiego Falochronu Kultury.

Więcej informacji: 

facebook.com/halokulturagdynia/

 
,