Budżet Obywatelski 2020: głosuj i decyduj!

Termin

Rodzaj biletu

Adres

Zaczynamy głosowanie w gdyńskim Budżecie Obywatelskim. Od 8 do 22 czerwca każda gdynianka i każdy gdynianin może wskazać do realizacji projekty miejskie i dzielnicowe. Gdyński Budżet Obywatelski czeka na każdą osobę mieszkającą w naszym mieście – niezależnie od wieku, zameldowania i obywatelstwa.

Zgłoszone przez gdynianki i gdynian projekty dzielnicowe oraz wypracowane grupowo projekty miejskie dotyczą wszystkich dziedzin naszego życia i każdej sfery funkcjonowania miasta. Dotyczą inwestycji, ale i wydarzeń. Odpowiadają na potrzeby różnych grup mieszkanek i mieszkańców.
W puli są aż 282 propozycje: 269 projektów dzielnicowych i 13 miejskich. Na ich realizację przeznaczonych jest 10,6 mln zł: 9,1 mln na projekty dzielnicowe i 1,5 mln na projekty miejskie. Wśród zgłoszonych propozycji nie brakuje tych, z zakresu kultury, które mają na względzie aktywizację mieszkańców gdyńskich dzielnic oraz szerzenie  kreatywnego i edukacyjnego podejścia do wytworów kina, teatru, czy literatury. 

Głosowanie to krok do zmian w Gdyni. By go zrobić, wystarczy wejść na stronę bo.gdynia.pl. Do zalogowania potrzebny jest numer PESEL oraz imię matki. Jeśli na tym etapie pojawi się jakikolwiek problem, należy skontaktować się z Laboratorium Innowacji Społecznych: pod nr. tel. 58 727 39 10 lub adresem email bo@gdynia.pl.

Wybieramy trzy razy trzy

Tak jak w roku ubiegłym, głosujemy na projekty dzielnicowe i miejskie. – Biorąc pod uwagę głosy, jakie pojawiły się w ewaluacji BO 2019, uprościliśmy nieco wybór projektów – zauważa Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Jak wybieramy? Trzy razy trzy, co oznacza trzy projekty dzielnicowe duże, trzy projekty dzielnicowe małe i trzy projekty miejskie. I choć zasada jest prosta, to wybór prosty może nie być, bo są dzielnice, w których możemy wybierać spośród aż kilkunastu projektów w jednej kategorii. Dla całego miasta to prawie 300 pomysłów na wspólne spędzanie czasu, naukę, rozwijanie zainteresowań, ale też poprawę bezpieczeństwa, stworzenie miejsc do rekreacji czy upiększenie najbliższego sąsiedztwa.

Na projekty małe i duże głosujemy tylko w jednej, tej samej dzielnicy – niekoniecznie tej, w której mieszkamy. Co ważne, w tym roku nie rangujemy projektów. Każdy wskazany otrzymuje jeden punkt.

O ostatecznym wyniku w głosowaniu decyduje liczba głosów uzyskanych przez każdy z projektów – zarówno na poziomie dzielnicowym, jak i poziomie miejskim. Środki na realizację przyznawane są kolejnym projektom miejskim oraz w poszczególnych dzielnicach, które uzyskały najwięcej głosów w głosowaniu, aż do wyczerpania puli pieniędzy przypadających na daną dzielnicę lub na całe miasto. W przypadku projektów, które otrzymają tyle samo głosów, a kwota będzie niewystarczająca do realizacji obu, do wykonania zostanie przekazany ten projekt, który wyłoni w drodze losowania Rada ds. Budżetu Obywatelskiego.

Co ważne, projekty na których realizację zabrakło pieniędzy – czyli te „pod kreską” – wciąż będą miały szansę. Rady dzielnic mogą „dołożyć” ze swojej puli środków brakującą kwotę na realizację projektu małego lub dużego w następnym roku. Podobne deklaracje mogą składać prywatni darczyńcy.
W przypadku projektów miejskich o przeznaczeniu dodatkowych funduszy z budżetu miasta może zdecydować Rada Miasta Gdyni. 

Warto też pamiętać, że aktywność w głosowaniu na projekty dzielnicowe może przynieść dodatkową korzyść dla całej dzielnicy! W tej dzielnicy Gdyni, w której frekwencja w głosowaniu będzie najwyższa, tak jak w latach poprzednich zostanie zrealizowany jeden dodatkowy projekt duży spośród zgłoszonych w ramach BO. Będzie to inicjatywa „pierwsza pod kreską” – z największą liczbą głosów spośród tych, na których realizację zabrakło środków w puli BO na dzielnicę. W dzielnicach, które zajmą drugie i trzecie miejsce pod względem frekwencji, zostaną zrealizowane – również „pierwsze pod kreską” – dodatkowe projekty małe. Przeznaczone na nie zostaną inne środki miasta, poza pulą Budżetu Obywatelskiego. To dodatkowa forma docenienia aktywności mieszkańców. 

W tych miejscach zagłosujesz
Osoby, które nie dysponują w domu dostępem do internetu, a będą chciały oddać swój głos na projekty BO 2020, będą mogły to zrobić w wyznaczonych miejscach w całej Gdyni. Z takiej możliwości będzie można korzystać tylko w ściśle określonych godzinach i z zachowaniem ściśle określonych zasad bezpieczeństwa.

Przystanie – piątki 12 i 19 czerwca, godz. 16.00 – 19.00
* Przystań Lipowa 15, Wielki Kack (os. Fikakowo)
* Przystań Śmidowicza 49 (Oksywie)
* Przystań Opata Hackiego 33 (Chylonia)

Wymiennikownia
* ul. Kartuska 20b: piątki 12 i 19 czerwca, godz. 15.00 – 19.00

UrbanLab Gdynia
* al. Zwycięstwa 96/98 (PPNT Gdynia, budynek IVA, wejście od ul. Stryjskiej) piątki 12 i 19 czerwca, godz. 15.00 – 19.00

Biblioteka Gdynia – poniedziałki 8, 15 i 22 czerwca, godz. 12.00 – 19.00 (uwaga – przerwa techniczno-sanitarna 15.00-16.00)
* Biblioteka Obłuże, Filia nr 1, ul. Boisko 6
* Biblioteka Cisowa, Filia nr 6, ul. Kcyńska 2
* Biblioteka Chylonia, Filia nr 12, ul. Opata Hackiego 33
* Biblioteka Witomino, Filia nr 5, ul. Narcyzowa 1 (na piętrze przed biblioteką)
* Biblioteka Wiedzy – ul. Świętojańska 141
* Wypożyczalnia Centralna  – ul. Abrahama 60

W dzielnicach będą też pojawiać się lotne brygady BO na rowerach cargo.

Złóż oświadczenie i głosuj
W gdyńskim Budżecie Obywatelskim głosować może każda gdynianka i każdy gdynianin bez wyjątku – niezależnie od wieku, zameldowania, a nawet obywatelstwa. Wystarczy fakt zamieszkania w Gdyni. Jednakże osoby, które nie są tu zameldowane lub nie figurują w rejestrze wyborców, muszą podpisać specjalne oświadczenie.
Podczas głosowania taki dokument można złożyć od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 16 w UrbanLab Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98 (PPNT Gdynia, budynek IVA, wejście od ul. Stryjskiej).
Oświadczenie można wydrukować ze strony bo.gdynia.pl – zakładka „do pobrania” lub otrzymać w UrbanLabie.

Pobierz informator >>>

 
,