Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2024