Tak Brzmi Miasto, tak brzmi Gdynia!


Tak Brzmi Miasto, tak brzmi Gdynia! Finał ogólnokrajowego inkubatora dla muzyków i menedżerów

Wraz z końcem kalendarzowego lata zakończyła się trzecia edycja programu edukacyjno-sieciującego dla menedżerów oraz muzyków samozarządzających „Tak Brzmi Miasto”. Dotychczas program obejmował 9 miast (Kraków, Katowice, Łódź, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław) oraz 270 uczestników.

W tym roku do programu dołączyła Gdynia (w partnerstwie z Gdańskiem) oraz Lublin, umożliwiającudział kolejnym 120 uczestnikom, w tym trzydzieściorgu z Gdyni i Gdańska. Ze względu na niepewną sytuację związaną z pandemią COVID-19, większość aktywności programu odbyło się on-line. Zachowany został jednak tradycyjny dla wydarzenia podział na miasta, zwracającyszczególną uwagę na lokalne sceny – co jest założeniem tej inicjatywy. W takiej formule odbyło się ponad 55 spotkań – warsztatów, wykładów i tzw. spotkań społecznościowych, integrujących grupy, oraz setki (!) konsultacji indywidualnych.

Inkubator „Tak Brzmi Miasto” umożliwił młodym muzykom m.in. prace nad własną artystyczną tożsamością, celami, strategią artystyczną zaś menedżerom przyniósł wiedzę odnośnie nowoczesnych sposobów zdobywania kontaktów, budowania marki w internecie, dywersyfikację działalności w branży. W obliczu obecnej sytuacji na rynku, zwłaszcza te ostatnie aspekty wydają się szczególnie istotne.

Po stronie Gdyńskiej projekt był wspierany przez Muzeum Miasta Gdyni, które patronowało wydarzeniu, współpilotowało dobór lokalnych muzyków oraz obserwowało postępy uczestników. Muzeum Miasta Gdyni od kilku lat aktywnie wspiera młodą gdyńską scenę muzyczną, chociażby poprzez umożliwianie początkującym artystom pracy z współtwórcami tzw. Trójmiejskiej Sceny Alternatywnej oraz wydawnictwa płytowe prezentujące twórczość debiutantów takie jak „Druga Fala” czy „Gdynia 1988-2018”.

Podczas warsztatów gdyńskich muzyków prowadził basista legendarnej formacji Republika, producent Leszek Biolik, zaś w kontekście krajowym liczne postacie związane na co dzień z branżą muzyczną: Bartosz Stawiarz, Paweł Hordejuk, Daga Gregorowicz, Peter Baroš, Radek Łukasiewicz, Tomasz Olszewski). Interesującym aspektem warsztatów były także warsztaty psychologiczne prowadzone przez coachów oraz psychologów (Michał Faron, Magda Chołyst, Adam Lewartowski, Agata Etmanowicz).

W formule “na żywo” udało się zrealizować 10-dniowy Artists & Managers Summer Camp wKrakowie, na “żywo” odbyły się także ostatnie spotkania społecznościowe. Projekt Tak Brzmi Miasto Inkubator jest efektem współpracy Centrum Kultury Dworek Białoprądnickii Fundacji Krakowska Scena Muzyczna. Współfinansowany jest przez Ministerstwo Kultury iDziedzictwa Narodowego oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta Krakowa.