,,Stocznia im. Komuny paryskiej” Krzysztofa Stefańskiego


Krzysztof Stefański

Stocznia im. Komuny paryskiej

1922-2022 Stulecie powstania Stoczni w Gdyni

Historia Stoczni im. Komuny Paryskiej jest wielka, piękna i budująca, a zarazem smutna i tragiczna. 3 listopada 2022 roku minęło 100 lat od powstania tego zakładu, od jego pierwszych korzeni. Chciałbym tą książką oddać cześć tysiącom tych, którzy tak ciężko tam pracowali. Oby była ona piękną pamiątką dla nich i ich rodzin, a równocześnie hołdem tej dumnej i bohaterskiej Stoczni. Mam nadzieję, że te 672 strony tekstu i 1117 zdjęć do tego się przyczynią – czytamy na odwrocie.

Nie ulega wątpliwości, że książka Stocznia im. Komuny Paryskiej to pozycja niezwykła. Jest nią z kilku powodów. Jednym z nich jest ogromna ilość niepublikowanych wcześniej materiałów archiwalnych: zdjęć, wypowiedzi, notatek, które autor umieścił w dziele, czyniąc z niego swoistego rodzaju album. Kolejnym jest ukazanie zakładu poprzez sylwetki stoczniowców; ich prywatne i zawodowe życie. Dodatkowo autor z dociekliwością historyka przedstawia każdy istotny aspekt funkcjonowania Stoczni w książce znajdziemy opisy statków, infrastruktury i rozdziały mówiące o kulturze i sztuce. Stefański daje w ten sposób piękne świadectwo stuletniej historii Stoczni, która od czasu powstania na stałe splątała się z dziejami Gdyni.

Dodać należy, że książka ta została wydana przez autora własnym nakładem i jest on jedynym jej dystrybutorem. W razie chęci zakupu zapraszamy do kontaktu: stek33@gmail.com. Serdecznie zachęcamy do lektury!