Ruszył konkurs grantowy na rok 2021


PREZYDENT MIASTA GDYNI

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2021.

Strategicznym celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury zgodnych z następującymi priorytetami opisanymi w rocznym Programie współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi, czyli:

a) organizacja festiwali, przeglądów, spektakli, konkursów oraz wystaw, koncertów i warsztatów, organizacja konferencji, dyskusji i prelekcji oraz innych wydarzeń w zakresie kultury, sztuki i tradycji;
b) kultywowanie lokalnej tradycji – gdyńskiej, kaszubskiej i pomorskiej oraz ochrona dóbr kultury; 
c) wspieranie rozwoju aktywności kulturalnej mieszkańców, w tym działalności lokalnych twórców i animatorów kultury, jak również wspieranie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym;
d) wspieranie działań zmierzających do popularyzacji twórczości lokalnych twórców i działalności animatorów kultury;
e) edukacja kulturowa dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym rozwijanie kompetencji kulturowych i artystycznych.

Szczegóły:

https://bip.um.gdynia.pl/otwarte-konkursy-ofert,2185/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-kultury-w-roku-2021,557866