Przyznano dotacje na projekty filmowe


Gdynia co roku czeka na kreatywne propozycje wydarzeń kulturalnych, które pomogą integrować i aktywizować mieszkańców. Na takie działania miasto przeznacza część środków z budżetu. Są one rozdzielane w ramach otwartego konkursu ofert. Mogli wziąć w nim udział organizacje pozarządowe lub podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które chcą współtworzyć życie kulturalne miasta i działać na rzecz lokalnej społeczności.

Celem otwartych konkursów ofert jest wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury zgodnych z priorytetami opisanymi w Programie współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.

W tym roku, oprócz tradycyjnego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, ogłoszono jeszcze dodatkowe konkursy w poszczególnych obszarach tematycznych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań:

– Projekty filmowe: środki do dyspozycji: 200 000 zł.

Do konkursu zgłoszonych zostało 21 ofert złożonych przez 16 podmiotów.

1 oferta nie spełniła wymogów formalnych.

Całkowita wnioskowana kwota dotacji wynosiła: 813 869,00 zł.

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2024 – projekty filmowe, przyznano dotacje w sposób następujący:

1) Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni XVII Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich Albatrosy – 84,33 pkt, 37 500 zł;

2) Fundacja Inicjatyw Twórczych Fordewind – Booktrailer 2.0 – warsztaty realizacji krótkiej formy filmowej dla młodzieży – 82,33 pkt, 25 660 zł;

3) Stowarzyszenie Halo Kultura – Między Morzami – Wielokulturowość (ArtPole i Coastline Northern Cuts) – 79,50 pkt, 37 500 zł;

4) Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa – YOUNG MOVIES AND MORE… PRZEGLĄD FILMOWY DLA MŁODYCH – 79,17 pkt, 25 000 zł;

5) Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni – Filmowe myśli. Kino lekcje – 78,33 pkt, 22 500 zł;

6) Fundacja „TREFL” – GDYŃSKA MAPA MODERNIZMU: DETAL. Warsztaty filmu animowanego dla młodzieży – 76,83 zł, 20 000 zł;

7) Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa – Dni Krytyki Filmowej – VII edycja – 75,17 pkt, 31 840 zł