Programy grantowe miasta Gdyni na rok 2024


Gdynia co roku czeka na kreatywne propozycje wydarzeń kulturalnych, które pomogą integrować i aktywizować mieszkańców. Na takie działania miasto przeznacza część środków z budżetu. Są one rozdzielane w ramach otwartego konkursu ofert. Mogą brać w nim udział organizacje pozarządowe lub podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które chcą współtworzyć życie kulturalne miasta i działać na rzecz lokalnej społeczności.

Celem otwartych konkursów ofert jest wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury zgodnych z priorytetami opisanymi w Programie współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.

W tym roku, oprócz tradycyjnego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, ogłoszono jeszcze dwa dodatkowe konkursy w poszczególnych obszarach tematycznych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań:

– Projekty filmowe (edukacja i projekty kulturalne) – 200 000

– Projekty muzyczne (edukacja i projekty kulturalne) 150 000

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert www.witkac.pl.

Termin składania ofert w generatorze www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń złożenia ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni wyznacza się do 19 lutego 2024 roku.

Oferty mogą być składane przez podmioty spoza Gdyni, pod warunkiem, że projekty są realizowane na rzecz mieszkańców Gdyni.

Szczegółowe informacje na temat konkursów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni.

Obsługa merytoryczna konkursu:

Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni, ul. Jana z Kolna 25, Gdynia,

Natalia Spychalska, tel. 58 527 37 47,

e-mail: n.spychalska@gdynia.pl, wydz.kultury@gdynia.pl