„PoznajMY się” – projekt fundacji You Plan Culture


21 grudnia 2022 roku w Muzeum Emigracji w Gdyni odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu “Poznajmy się”. W spotkaniu uczestniczyli kuratorzy projektu – Maja Giętkowska i Łukasz Ignasiński z Fundacji You Plan Culture oraz przedstawiciele Partnerów projektu: Katarzyna Cybulska z Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz Rafał Raczyński z Muzeum Emigracji w Gdyni.

Projekt rozpoczął się w październiku 2022 roku, a trwać będzie do końca sierpnia 2023. Finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

“Fundacja You Plan Culture od początku swojego istnienia zajmuje się tematem tolerancji międzykulturowej i budowaniem wielokulturowego społeczeństwa w Polsce – temu też poświęcony jest projekt “Poznajmy się”. Razem z dorosłymi migrantami przybywają ich dzieci – chcemy włączyć uczniów migranckich przebywających w województwie pomorskim w budowanie lokalnego środowiska. Pragniemy wzmacniać integrację społeczną poprzez realizowanie zajęć teatralnych. Projekt aktywizuje również nauczycieli, zwiększając poziom świadomości i empatii w zakresie potrzeb i problemów obcokrajowców. Chcemy wspólnie wypracować praktyki funkcjonowania w mozaice wielokulturowości, której doświadczamy coraz częściej w naszym kraju. Zainteresowanych pragniemy włączyć w warsztaty, seminaria i wydarzenia kulturalne.”
Łukasz Ignasiński

Pierwsze działania odbędą się już w styczniu – będa to warsztaty teatralne dla różnych grup wiekowych. Następnie zaplanowane jest seminarium dla nauczycieli pt. “Praca z uczniem z doświadczeniem uchodźczym”. W czerwcu w Muzeum Emigracji odbędzie się wielokulturowe święto – Dzień Kultury Ukraińskiej, a na nim warsztaty rękodzieła, pokaz ukraińskich filmów dokumentalnych, wernisaż wystawy “Codzienność” i koncert zespołu ukraińskiego.

Więcej informacji: 

https://youplanculture.com/spotkanie-informacyjne-projektu-poznajmy-sie/


https://youplanculture.com/poznajmysie/
https://www.facebook.com/youplanculture/
oraz u naszych partnerówLink do transmisji:
https://www.facebook.com/youplanculture/videos/453551540313857
https://www.youtube.com/watch?v=zjrybRBDMF4