Pomorska Nagroda Artystyczna – zgłoszenia


Szanowni Państwo,
za nami kolejny trudny rok pod znakiem epidemii i zmieniających się obostrzeń sanitarnych. Dla artystów i miłośników sztuki był to czas oczekiwania na otwarcie instytucji kultury czy zwiększenie limitów dla widzów i osób zwiedzających. Jednakże – mimo licznych ograniczeń – w roku 2021 w naszym regionie odbyło się wiele twórczych i kreatywnych przedsięwzięć.
Pragnę Państwa serdecznie zaprosić do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2021. Jej laureatami zostają przedstawiciele środowiska artystycznego naszego regionu, którzy w minionym roku byli autorami wybitnego dokonania artystycznego lub przyczynili się do powstania wyjątkowego wydarzenia kulturalnego.
Prawo do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej mają:
•    dotychczasowi laureaci Nagrody,
•    stowarzyszenia i związki twórcze,
•    instytucje kultury,
•    organy administracji publicznej,
•    szkoły wyższe i artystyczne,
•    media,
•    organizacje pozarządowe,
•    pozostałe podmioty działające w sferze kultury.
Prosimy o zgłoszenie trzech najlepszych twórców, autorów najciekawszych wydarzeń roku 2021, zasługujących na wyróżnienie Pomorską Nagrodą Artystyczną w kategorii KREACJE ARTYSTYCZNE, jednej kandydatury do POMORSKIEJ NADZIEI ARTYSTYCZNEJ oraz jednej kandydatury do nagrody w kategorii MECENAT KULTURY.
Wypełnione i podpisane wnioski przyjmowane są do dnia 14 lutego 2022 roku w wybranej formie:
•    za pomocą poczty tradycyjnej  – prosimy o przesłanie wniosku na adres: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk 50 (koperta
z dopiskiem: Biuro Pomorskiej Nagrody Artystycznej) – decyduje data wpływu korespondencji;
•    drogą elektroniczną (podpisany skan wniosku oraz wniosek w wersji edytowalnej) na adres e-mail: nagroda@nck.org.pl;
•    w siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35 (w dni robocze w godzinach pracy sekretariatu: 8.00 – 16.00).
Przypominamy, że Kapituła Nagrody rozpatrywać będzie jedynie wnioski dotyczące wydarzeń artystycznych, które odbyły się w roku 2021. Podkreślamy, że Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną za całokształt twórczości przyznaje osobiście Marszałek Województwa Pomorskiego.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem nr 58 326 10 13 (Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku) i 58 326 82 86 (Departament Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego) oraz na stronach internetowych NCK i UMWP.
Wniosek oraz regulamin dostępne pod adresem: https://www.nck.org.pl/pl/aktualnosc/5385/pomorska-nagroda-artystyczna-za-rok-2021-nabor-zgloszen