Osiągnięcia gdyńskich konserwatorów


Od 2015 roku troje mieszkających w Gdyni konserwatorów  prowadzi prace konserwatorskie przy unikatowym, barokowym wyposażeniu kościoła w Krzywym Kole.

Aleksandra Sobczyk, Beata Myśliwiec i Krzysztof Krajewski  tworzą od wielu lat zespół konserwatorski, który ma na swoim koncie takie realizacje jak wyróżniona 2011 roku nagrodą im. Jerzego Stankiewicza konserwacja polichromowanego stropu w budynku plebanii Sanktuarium Św. Wojciecha w Gdańsku, konserwacja epitafium Adelgundy Zappio, epitafium Fabriciusa i Stalli Wielkiej Rady z kościoła Św. Jana w Gdańsku, konserwacja ołtarza głównego z kościoła Św. Jakuba w Gdańsku – Oliwie i konserwacja malowideł ściennych w budynku Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni – obecnej siedzibie Gdyńskiego Konsulatu Kultury.

Krzywe Koło to niewielka miejscowość na turystycznym szlaku Żuław Gdańskich. Tuż przy drodze stoi mały gotycki kościół p.w. Znalezienia Krzyża Świętego, filia parafii w pobliskich Koźlinach. Powstała w XIV wieku drewniana, gotycka kaplica została rozbudowana w XV wieku i stanowiła uposażenie kościoła Św. Katarzyny w Gdańsku, później filię kościoła w Steblewie. Od połowy XVI do 1945 roku wieku kościół należał do protestantów.

Bliskie powiązania z bogatym, siedemnastowiecznym Gdańskiem sprawiły, że do dziś wnętrze kościoła kryje prawdziwe skarby barokowej sztuki. Zachowało się tutaj pełne, barokowe wyposażenie kościelne pochodzące z 1687 roku.

Kolejne etapy prac konserwatorskich odsłaniają spod warstw przemalowań ukryte przez niemal trzysta lat przedstawienia i przywracają blask  polichromowanym ławom i portretom w zapleckach. Na drzwiczkach ław możemy podziwiać sceny biblijne, dla których źródłem ikonograficznym była Biblia Meriana, nazwiska i gmerki rodowe fundatorów. Obok nich, na bokach ław, namalowano manierystyczne w charakterze girlandy owocowe. W polichromowanych ramach nad ławami, zdobionych girlandami kwietnymi i owocowymi umieszczono portrety świętych, postaci biblijnych ze Starego i Nowego Testamentu. Przedstawienia kobiece w zachodniej części kościoła to personifikacje cnót. Klasa artystyczna portretów świadczy o tym, że zamawiane były przez fundatorów w najlepszych gdańskich warsztatach malarskich.

W roku 2019 dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego Konserwatora w Gdańsku oraz ofiarność parafian pozwoliły na poddanie konserwacji  ambony i jednej z polichromowanych ław na ścianie północnej kościoła.

Dzięki staraniom pracującego w kościele zespołu konserwatorskiego i księdza Proboszcza Krzysztofa Zdrojewskiego nawiązano współpracę z Niemiecko-Polską Fundacją Ochrony Zabytków Kultury – Deutsch – Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz, która od 2018 wspiera konserwację cennego wyposażenia ze środków Republiki Federalnej Niemiec.

Niemiecko- Polska Fundacja brała udział w wielu ważnych przedsięwzięciach konserwatorskich na terenie Polski, między innymi w ewangelickich Kościołach Pokoju w Świdnicy i Jaworze, które zaliczane są do zabytków kultury UNESCO.

W 2018 roku współpraca z DPS zaowocowała konserwacją portretów prorokiń w zaplecku ław na południowej ścianie kościoła, a w 2019  wykonano I etap prac przy dużym zespole Ław Apostołów na ścianie północnej – odsłonięto spod przemalowań rzadkie, pietystyczne inskrypcje z czasu formowania się protestantyzmu, piękne przedstawienia biblijne oraz bogate florystyczne dekoracje.

Już dziś, pomimo, że wiele jeszcze zostało do zrobienia, kościół w Krzywym Kole powinien stać się „punktem obowiązkowym” na turystycznym szlaku Żuław Gdańskich i powodem do dumy dla wszystkich mieszkańców Pomorza.


,