GDYŃSKA PRACOWNIA KONSERWACJI DZIEŁ SZTUKI RATUJE KOŚCIÓŁ W KRZYWYM KOLE NA ŻUŁAWACH GDAŃSKICH


Prace konserwatorskie w kościele p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Krzywym Kole, mające status prac ratunkowych trwają już od 2015. Od początku w prowadzenie prac oraz pomoc w zdobywaniu niezbędnych środków, zaangażowana jest trójka gdyńskich konserwatorów dzieł sztuki – Aleksandra Sobczyk, Beata Myśliwiec i Krzysztof Krajewski. Konserwatorzy tworzą od wielu lat zespół konserwatorski, który ma na swoim koncie takie realizacje jak wyróżniona 2011 roku nagrodą im. Jerzego Stankiewicza konserwacja polichromowanego stropu w budynku plebanii Sanktuarium Św. Wojciecha w Gdańsku, konserwacja epitafium Adelgundy Zappio, epitafium Fabriciusa i Stalli Wielkiej Rady z kościoła Św. Jana w Gdańsku, konserwacja ołtarza głównego z kościoła Św. Jakuba w Gdańsku – Oliwie i konserwacja malowideł ściennych w budynku Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni – obecnej siedzibie Gdyńskiego Konsulatu Kultury.

W styczniu zakończył się kolejny etap prac konserwatorskich w kościele w Krzywym Kole. Dzięki ofiarności Parafian i finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz (Niemiecko -Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury) ze środków Republiki Federalnej Niemiec, do kościoła powróciła odrestaurowana północno-wschodnia część Ławy Apostołów.
Podczas prac konserwatorskich odsłonięto XVII-wieczną oryginalną polichromię stalli, usunięto przemalowania z obrazów i odkryto przemalowane już w XVIII wieku przedstawienia nieba i chmurek w podniebiu zaplecka. Zabawną dla konserwatorów niespodzianką było odnalezienie na odwrociach snycerskich kartuszy karykaturalnych rysunków stworzonych zapewne przez uczniów siedemnastowiecznych snycerzy. Niestety – to siedemnastowieczne „grafitti” zniknęło znów po montażu obiektu i odwrocia można obejrzeć jedynie w dokumentacji konserwatorskiej oraz na stronach internetowych parafii.
Kolejne odsłony cennego, XVII-wiecznego wyposażenia kościoła sprawiają, że niewielka miejscowość w pobliżu Gdańska staje się atrakcyjnym punktem na turystycznym, rowerowym szlaku Żuław Gdańskich.