Gdyńska Nagroda DRAMATURGICZNA


Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni informuje że:

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłasza 14. Edycję ogólnopolskiego konkursu o Gdyńską Nagrodę DRAMATURGICZNĄ

dla najlepszej sztuki przeznaczonej na scenę dramatyczną, napisanej po polsku przez żyjącego autora. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory, które zostały napisane w okresie 12 miesięcy przed terminem nadsyłania prac. Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2020 (decyduje data stempla pocztowego).

ogłoszenie 14 edycji konkursu o GND

Regulamin konkursu GND 20.10.2020

Zgłoszenie udziału w konkursie Załącznik do Regulaminu

Gdynia 27.09.2020. 13 Finał Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.
Fot. Roman Jocher