Galion Gdyński za rok 2022 – zgłoś kandydaturę!


Artyści teatralni, muzycy, pisarze czy przedstawiciele sztuk wizualnych – w Gdyni nie brakuje utalentowanych i kreatywnych twórców kultury i sztuki. Galion Gdyński – nagroda artystyczna prezydenta Gdyni – co roku jest przyznawana najciekawszym z nich. Do 14 lutego można zgłaszać kandydatów do tegorocznej edycji.

Nagroda artystyczna prezydenta Galion Gdyński to wyróżnienie zarówno dla wybitnych artystów, jak i animatorów kultury związanych z gdyńskim środowiskiem. Wyróżnienie jest przyznawane nieprzerwanie od 1995 roku. Galion Gdyński trafia również do mecenasów kultury, a zatem przedsiębiorców, którzy wspierają organizację wydarzeń w mieście.

Rozdanie nagród jest podsumowaniem minionego roku w kulturze. Do tegorocznej edycji można więc zgłaszać kandydatów w oparciu o ich dorobek twórczy za rok 2022.

Galion Gdyński jest przyznawany w czterech kategoriach:

• kreacja artystyczna – dla wyróżniających się twórców z Gdyni, bądź prezentującym swoje dokonania w Gdyni,

• animacja kultury – za wybitne osiągnięcia w organizowaniu życia kulturalnego w mieście i promowaniu gdyńskiej kultury,

• debiut artystyczny – dla debiutującego twórcy,

• mecenat kultury – za szczególnie efektywne formy wspierania kultury w mieście.

Laureaci w kategoriach twórczych otrzymają nagrodę finansową. Z kolei laur dla mecenasa kultury jest wyróżnieniem honorowym. W wyjątkowych sytuacjach Galion Gdyński może zostać przyznany także za całokształt twórczości.

Kandydatów do nagrody może zgłosić każdy. Aby to zrobić, należy wypełnić formularz i wraz z uzasadnieniem przesłać do 14 lutego na adres e-mail: j.zagdan@gdynia.pl.

Laureatów Galionów Gdyńskich za rok 2022 poznamy podczas uroczystej gali.