GALION GDYŃSKI ‘2020


GALION GDYŃSKI 2020

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do NAGRODY ARTYSTYCZNEJ PREZYDENTA GDYNI GALION GDYŃSKI za rok 2020.

Nagroda Artystyczna Prezydenta Galion Gdyński to wyróżnienie dla wybitnych artystów i animatorów kultury związanych z gdyńskim środowiskiem przyznawane od 1995 roku. Od 15 lat Galion wręczany jest również firmie, która w roku poprzednim sprawowała opiekę nad przedsięwzięciami kulturalnymi w Gdyni. Laureatów za rok 2020 poznamy podczas uroczystej gali.

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:

kreacja artystyczna – dla wyróżniających się twórców z Gdyni, bądź prezentującym swoje dokonania w Gdyni,

animacja kultury – za wybitne osiągnięcia w organizowaniu życia kulturalnego                        w mieście i promowaniu gdyńskiej kultury,

debiut  artystyczny – dla debiutującego twórcy,

mecenat kultury – za szczególnie efektywne formy wspierania kultury w mieście.

Laureaci w trzech pierwszych kategoriach otrzymają nagrodę finansową, nagroda                         w dziedzinie mecenatu kultury jest wyróżnieniem honorowym. Zgodnie z Regulaminem, Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Gdyni na wniosek Kapituły Nagrody.

Przypominamy także, że Prezydent Gdyni może przyznać nagrodę Galion Gdyński za całokształt twórczości. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur również w tej kategorii.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać wraz z uzasadnieniem, w terminie do 15 lutego 2021 r. na adres e-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Formularz zgłoszeniowy >>> pobierz
lub wypełnij formularz online:
https://forms.gle/7wJnYGJf5bveRvYXA

Podstawa prawna: Uchwała nr III/38/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński” (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 10 lutego 2015 r. poz. 382). 

Załączniki do pobrania: 

Dz.U.w.Pom Galion Gdynski uchwałaDz.U.W.Pom.
Galion Gdyński – zmiana 2015

Formularz zgłoszeniowy