FINAŁOWA PIĄTKA KONKURSU O GDYŃSKĄ NAGRODĘ DRAMATURGICZNĄ


Protokół z obrad Kapituły Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej 2023

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni informuje, że Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w składzie: Piotr Dobrowolski, Ewa Hevelke, Jacek Kopciński, Grzegorz Niziołek – przewodniczący,  po przeczytaniu czterdziestu sztuk zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu, nominowała do finału następujące sztuki (wymienione

w porządku alfabetycznym):

„Mała piętnastka” Tomasza Mana

 „Nigdy się nie dowiecie” Jarosława Jakubowskiego

„Rohtko” Anki Herbut

„Wyparte” Darii Kubisiak

„Zmęczone” Darii Sobik

Jednocześnie informujemy, że Jerzy Stuhr, z powodu choroby, nie mógł wziąć udziału w obradach Kapituły, ale jego propozycje, zgłoszone wcześniej na piśmie, zostały wzięte pod uwagę podczas obrad.

***

Rozstrzygnięcie konkursu przez wyłonienie laureata 16. Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej odbędzie się 30 września 2023 roku. Podczas uroczystej gali do rąk zwycięzcy trafi statuetka oraz 50 tysięcy złotych.

W dniach 28 – 30 września 2023 odbędą się otwarte dla publiczności czytania/pokazy warsztatowe sztuk nominowanych do finału konkursu, oraz rozmowy z ich autorami i reżyserami. Opiekunem artystycznym czytań jest w tym roku Piotr Kruszczyński.

W ubiegłym roku Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna przyznana została sztuce „Jeszcze tu jesteś” Maliny Prześlugi.

Wszelkie informacje o wynikach kolejnych etapów konkursu będą publikowane na stronie www. gnd.art.pl, a także na stronie Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni – www.teatrgombrowicza.art.pl.

***

Ogólnopolski konkurs o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną został powołany przez prezydenta Gdyni w 2007 roku, jako rozwinięcie i uzupełnienie powołanego dwa lata wcześniej Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port. Oba przedsięwzięcia były w założeniu elementami jednego, wspólnego, prestiżowego projektu mającego na celu promocję i popularyzację polskiej dramaturgii współczesnej. Z powodu braku dofinansowania Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port, po raz czwarty, nie odbędzie się. GND jest otwartym, konkursowym przeglądem najnowszych tekstów, które pisane są specjalnie dla teatru. Podejmuje próbę zdiagnozowania współczesnego dramatu polskiego i odpowiedzi na pytania:- Jaką wizję świata odsłania nam dzisiejszy teatr, jakich dotyka problemów, jaki obraz Polski i jej mieszkańców prezentuje widzom i jakimi środkami to czyni? Laureatami poprzednich edycji konkursu są: Malina Prześluga „Jeszcze tu jesteś” (2022), Jolanta Janiczak „I tak nikt mi nie uwierzy” (2021), Malina Prześluga „Debil” (2020), Rafał Wojasiński „Siostry” (2019), Przemysław Pilarski „Wracaj” (2018), Magdalena Drab „Słabi. Ilustrowany banał teatralny” (2017), Jolanta Janiczak „Sprawa Gorgonowej” (2016), Weronika Murek „Feinweinblein” (2015), Mateusz Pakuła „Smutki tropików” (2014), Artur Pałyga „W środku słońca gromadzi się popiół” (2013), Małgorzata Sikorska – Miszczuk „Popiełuszko” (2012), Zyta Rudzka „Zimny bufet” (2011), Julia Holewińska „Ciała obce” (2010), Mariusz Bieliński „Nad” (2009), Magda Fertacz „Trash Story” (2008).