previous arrow
next arrow
Slider
wydarzenie
Gdyńscy konserwatorzy ratują kościół w Krzywym Kole
11 - 18.01.2019
Krzywe Koło
wstęp: bilety
Edukacja  Inne

Gdyńscy konserwatorzy ratują kościół w Krzywym Kole

Edukacja do kultury, Inne

Troje mieszkających w Gdyni konserwatorów – Aleksandra Sobczyk, Beata Myśliwiec i Krzysztof Krajewski – tworzy od wielu lat zespół konserwatorski, który ma na swoim koncie takie realizacje jak wyróżniona 2011 roku nagrodą im. Jerzego Stankiewicza konserwacja polichromowanego stropu w budynku plebanii Sanktuarium Św. Wojciecha w Gdańsku, konserwacja epitafium Adelgundy Zappio, epitafium Fabriciusa i Stalli Wielkiej Rady z kościoła Św. Jana w Gdańsku, konserwacja ołtarza głównego z kościoła Św. Jakuba w Gdańsku – Oliwie i konserwacja malowideł ściennych w budynku Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni – obecnej siedzibie Gdyńskiego Konsulatu Kultury.

Od 2015 roku zespół prowadzi prace konserwatorskie przy barokowym wyposażeniu kościoła w Krzywym Kole.

10 stycznia 2019 zakończył się kolejny etap konserwatorskich działań – piękne portrety Prorokiń w polichromowanej ramie wróciły na południową ścianę kościoła.

Krzywe Koło to niewielka miejscowość na turystycznym szlaku Żuław Gdańskich. Tuż przy drodze stoi mały gotycki kościół p.w. Znalezienia Krzyża Świętego, filia parafii w pobliskich Koźlinach. Powstała w XIV wieku drewniana, gotycka kaplica została rozbudowana w XV wieku i stanowiła uposażenie kościoła Św. Katarzyny w Gdańsku, później filię kościoła w Steblewie. Od połowy XVI do 1945 roku wieku kościół należał do protestantów.

Bliskie powiązania z bogatym, siedemnastowiecznym Gdańskiem sprawiły, że do dziś wnętrze kościoła kryje prawdziwe skarby barokowej sztuki. Zachowało się tutaj pełne, barokowe wyposażenie kościelne pochodzące z 1687 roku. Stan zachowania obiektów nie objętych jeszcze konserwacją jest bardzo zły. W roku 2016 Komisja Konserwatorska z udziałem WKZ w Gdańsku, p. Agnieszki Kowalskiej, ze względu na katastrofalny stan drewnianych podobrazi i części konstrukcyjnych obiektów, nadała pracom tryb działań ratunkowych.

Od 2015 roku w kościele p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Krzywym Kole prowadzone są prace konserwatorskie. W latach 2015-16 dzięki ofiarności Parafian oraz dotacjom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Gdańsku przywrócono dawną świetność ławom i obrazom w zachodniej części kościoła.

W roku 2018 prace konserwatorskie podzielono na dwa etapy. Pierwszy – polichromowane ławy – został sfinansowany przez Parafian, MKiDN, WUOZ w Gdańsku i Gminę Suchy Dąb.

       

Dzięki staraniom pracującego w kościele zespołu konserwatorskiego i księdza Proboszcza Krzysztofa Zdrojewskiego, do współfinansowania drugiego etapu – portretów w polichromowanej ramie – udało się zaprosić Niemiecko-Polską Fundację ochrony Zabytków Kultury – Deutsch – Polnische Stiftung Kulturpfelge und Denkmalschutz, która wspierała konserwację ze środków Republiki Federalnej Niemiec.

Niemiecko- Polska Fundacja brała udział w wielu ważnych przedsięwzięciach konserwatorskich na terenie Polski, między innymi w ewangelickich Kościołach Pokoju w Świdnicy i Jaworznie, które zaliczane są do zabytków kultury UNESCO.

 

Kolejne etapy prac konserwatorskich odsłaniają spod warstw przemalowań ukryte przez niemal trzysta lat przedstawienia i przywracają blask  polichromowanym ławom i portretom w zapleckach. Na drzwiczkach ław możemy podziwiać sceny biblijne, dla których źródłem ikonograficznym była Biblia Meriana, nazwiska i gmerki rodowe fundatorów. Obok nich, na bokach ław, namalowano manierystyczne w charakterze girlandy owocowe. W polichromowanych ramach nad ławami, zdobionych girlandami kwietnymi i owocowymi umieszczono portrety świętych, postaci biblijnych ze Starego i Nowego Testamentu. Przedstawienia kobiece w zachodniej części kościoła to personifikacje cnót. Klasa artystyczna portretów świadczy o tym, że zamawiane były przez fundatorów w najlepszych gdańskich warsztatach malarskich.


Już dziś, pomimo, że wiele jeszcze zostało do zrobienia, kościół w Krzywym Kole powinien stać się „punktem obowiązkowym” na turystycznym szlaku Żuław Gdańskich i powodem do dumy dla wszystkich mieszkańców Pomorza.