previous arrow
next arrow
Slider
wydarzenie
Miejski Dzień Muzealnika
18 - 25.06.2018
wstęp: inne
Inne

Miejski Dzień Muzealnika

Inne

Nagrodzeni z okazji Miejskiego Dnia Muzealnika w 2018 roku:

1) Joanna Gojżewska – Muzeum Emigracji w Gdyni – nagroda za stworzenie oraz koordynację innowacyjnych projektów edukacyjnych odzwierciedlających idee otwartości i tolerancji oraz wrażliwość i zaangażowanie w pracy z trudnymi odbiorcami, w ramach projektu „Muzeum. Udostępnij!”;

2) Ludwika Radacka-Majek – Muzeum Emigracji w Gdyni – nagroda za stworzenie oraz koordynację innowacyjnych projektów edukacyjnych odzwierciedlających idee otwartości i tolerancji oraz wrażliwość i zaangażowanie w pracy z trudnymi odbiorcami, w ramach projektu „Muzeum. Udostępnij!”;

3) Barbara Mikołajczuk – Muzeum Miasta Gdyni – nagroda za wieloletnią, pełną oddania i pasji pracę w Dziale Historycznym Muzeum;

4) Tomasz Sosnowski – Muzeum Miasta Gdyni – nagroda za opracowanie koncepcji i organizację wielu wydarzeń kulturalnych oraz edukacyjnych, w tym szczególnie za zaangażowanie w realizację Festiwalu Edukacji i gdyńskiej edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów w 2017 roku;

5) Marek Szymocha – Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni – nagroda za wieloletnią, pełną oddania pracę na rzecz Muzeum, w szczególności za troskę o zachowanie budynku Muzeum w dobrym stanie technicznym oraz pomyślny rozwój instytucji;

6) st. bosm. Tomasz Spych – ORP Błyskawica – nagroda za promocję Okrętu Muzeum ORP Błyskawica wśród uczestników Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie i trójmiejskiej młodzieży akademickiej;

7) Mirosław Michalak – rekomendacja Narodowego Muzeum Morskiego – nagroda za wieloletnią, pełną oddania i staranności pracę na rzecz zachowania statku-muzeum „Dar Pomorza” w dobrej kondycji technicznej;

8) Jerzy Litwin – Narodowe Muzeum Morskie – nagroda za całokształt działalności, w szczególności wieloletnie wspieranie inicjatyw miejskich w zakresie kultury oraz niezwykłą troskę o zachowanie statku-muzeum „Dar Pomorza” w jak najlepszej kondycji technicznej – nagrodę w jego imieniu odbierze żona;

9) Karol Ciążkowski – Gdyńskie Muzeum Motoryzacji – nagroda za opracowanie atrakcyjnego programu obchodów jubileuszu 10-lecia Muzeum, w tym wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych skierowanych do mieszkańców Gdyni;

10) Witold Ciążkowski – Gdyńskie Muzeum Motoryzacji – nagroda za stworzenie i realizowanie w Muzeum unikalnego programu działań z zakresu historii motoryzacji oraz organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych skierowanych do mieszkańców z okazji jubileuszu 10-lecia Muzeum w 2017 roku.