Slider
wydarzenie
Gdyńska Nagroda DRAMATURGICZNA 
31.12.2019
Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza
wstęp: inne
Teatr

Gdyńska Nagroda DRAMATURGICZNA 

Teatr

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłasza 13. edycję

ogólnopolskiego konkursu o Gdyńską  Nagrodę DRAMATURGICZNĄ 

dla najlepszej sztuki przeznaczonej na scenę dramatyczną, napisanej po polsku przez żyjącego autora. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory, które zostały napisane w okresie 12 miesięcy przed terminem nadsyłania prac. Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2019 (decyduje data stempla pocztowego).

Nagroda wynosi 50 tys. zł brutto. Finał konkursu odbędzie się w maju 2020 roku podczas 15. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje autor sztuki lub osoba przez niego upoważniona, przesyłając jej wydruk w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (zapisaną w formatach doc oraz pdf, na płycie lub pendrivie) na adres:

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza

  1. Bema 26, 81- 381 Gdynia

z dopiskiem: GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZNA.

 

Warunkiem dopuszczenia utworu do konkursu jest dołączenie własnoręcznie podpisanego przez autora zgłoszenia. Wzór zgłoszenia oraz regulamin konkursu znajdują się na stronach internetowych: www.teatrgombrowicza.art.pl oraz www.gnd.art.pl.

 

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: gnd@teatrgombrowicza.art.pl

REGULAMIN GDYŃSKIEJ NAGRODY DRAMATURGICZNEJ i załącznik