Portal Rocznika Gdyńskiego w MMW w Gdyni | 23.11.2017 Wstęp Wolny

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
i Towarzystwo Miłośników Gdyni
zapraszają na prezentację

Portalu Rocznika Gdyńskiego

oraz książki wydanej w formie cyfrowej

Raporty sytuacyjne Komisarza Rządu w Gdyni. Życie polityczne, społeczne i mniejszości narodowych w Gdyni. Ruch wywrotowy i stan bezpieczeństwa publicznego. Styczeń 1932 – grudzień 1934.

Kiedy: 23 listopada, godz. 17:00
Gdzie: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1B, sala audio
BILETY: wstęp wolny

„Rocznik Gdyński” po raz pierwszy ukazał się w 1977 r. i w przyszłym roku świętować będzie wydanie jubileuszowego, już 30. numeru. Portal Rocznika Gdyńskiego stanowi rozwinięcie pozycji dotychczas wydawanej tradycyjnie.

Podczas spotkania zostanie też zaprezentowany 2. tom przygotowanej w formie cyfrowej książki Raporty sytuacyjne Komisarza Rządu w Gdyni. Życie polityczne, społeczne i mniejszości narodowych w Gdyni. Ruch wywrotowy i stan bezpieczeństwa publicznego. Styczeń 1932 – grudzień 1934. Wybór, wstęp i opracowanie Jarosław Drozd i Krzysztof Chalimoniuk.

W trakcie spotkania, które odbędzie się 23 listopada w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, zaprezentowany zostanie Portal Rocznika Gdyńskiego. Stanowi on rozwinięcie dotychczas wydawanego tradycyjnie „Rocznika Gdyńskiego”, który po raz pierwszy ukazał się w roku 1977 i w przyszłym roku świętować będzie wydanie jubileuszowego,  już 30. numeru.

W Portalu w części przeznaczonej dla tych, którzy chcą publikować w „Roczniku Gdyńskim” swoje prace, w działach: ZESPÓŁ, DLA AUTORÓW, ROCZNIK, KONTAKT, znajduje się regulamin oraz zasady przygotowania publikacji. Znaleźć też tam można dane teleadresowe, w tym kontakty do członków redakcji oraz informacje np. o Radzie Naukowej, skany okładek oraz spisy treści wszystkich dotychczas wydanych „Roczników”.

Informacje dotyczące bezpośrednio „Rocznika”, choć ważne, stanowią jedynie pewną jego część. W trakcie budowy Portalu jego zakres tematyczny zaczął się poszerzać o działy niezwiązane już bezpośrednio z „Rocznikiem”. W chwili obecnej zawiera on szereg baz danych, w których umieszczone są publikacje z dotychczas wydanych „Roczników Gdyńskich”. Szybko przybywa też skanów artykułów z czasopism i prasy codziennej z okresu międzywojennego. Znajdują się one przede wszystkim w dziale GDYNIA W PRASIE I CZASOPISMACH, którego struktura (zakres tematyczny) oparta jest na tworzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej BIBLIOGRAFII GDYNI. Różnorodne publikacje (w wersji cyfrowej) o Gdyni i jej mieszkańcach, kulturze, sztuce, sporcie, gospodarce morskiej, architekturze, wojsku, policji, przestępczości i wielu innych znaleźć też można w działach: CZASOPISMA GDYŃSKIE, KSIĄŻKI O GDYNI, GDYNIANIE, WSPOMNIENIA, RECENZJE, REKLAMA GDYŃSKA. Lektura tych materiałów pozwala poznać mało, a często zupełnie nieznane fragmenty historii miasta.

W Portalu szybko przybywa nie tylko materiałów drukowanych, ale też różnego rodzaju zdjęć, przedstawianych w dziale GALERIA. W chwili obecnej są to: Gdynia w obiektywie Jacka Dworakowskiego, Gdynia w okresie okupacji, album „Garlanda”, Port gdyński w latach 50-60. Już niedługo pojawią się kolejne pozycje ukazujące dokonania niezwykle ważnych dla miasta i regionu przedsiębiorstw – instytucji.

W dziale AKTUALNOŚCI umieszczane są informacje o wydarzeniach, imprezach, promocjach książek. Regularnie pojawiają się wiadomości o nowych numerach czasopism gdyńskich. Czytelnicy Portalu mogą dowiedzieć się o nowych wydaniach ukazujących się czasopism takich jak: Baltic Transport Journal, Namiary Na Morze I Handel, Ratusz.  

Podczas spotkania zostanie też zaprezentowany 2. tom przygotowanej w formie cyfrowej książki Raporty sytuacyjne Komisarza Rządu w Gdyni. Życie polityczne, społeczne i mniejszości narodowych w Gdyni. Ruch wywrotowy i stan bezpieczeństwa publicznego. Styczeń 1932 – grudzień 1934. Wybór, wstęp i opracowanie Jarosław Drozd i Krzysztof Chalimoniuk.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *