PLASTYK MIASTA

Plastyk Miasta

Do zadań Plastyka Miasta należy:
a) opracowywanie koncepcji oraz zatwierdzanie pod względem plastycznym: urządzeń przestrzeni miejskiej w zakresie krajobrazu, tzw. małej architektury, architektury tymczasowej, elementów systemu informacji, kolorystyki elewacji budynków, urządzeń infrastruktury, iluminacji architektury i iluminacji świątecznej, oprawy imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miasto, rozwiązań architektonicznych dla przestrzeni zdegradowanych;
b) koordynowanie działań komórek urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych, celem zapewnienia spójności i wysokiego poziomu estetyki przestrzeni publicznej miasta;
c) kształtowanie świadomości obywatelskiej w zakresie ładu przestrzennego i zasad estetyzacji miasta poprzez inicjowanie działań mających na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz przeciwdziałaniu degradacji, w tym opracowanie i wdrożenie programu propagowania zasad estetyki i jej wpływu na wizerunek Miasta oraz opracowanie zasad komponowania reklam w przestrzeni publicznej;
d) organizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz badań opinii mieszkańców w zakresie rozwiązań przestrzeni publicznej;
e) współpraca w zakresie rozwiązań plastycznych w miejskiej przestrzeni publicznej z jednostkami pomocniczymi, organizacjami społecznymi i grupami inicjatywnymi oraz ze \ środowiskiem plastyków, architektów i projektantów.

Plastyk Miasta
Jacek Piątek

ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój 506
telefon: 58 668 25 60
e-mail: j.piatek@gdynia.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *