ustawa

Bezpieczeństwo imprez / zmiany w ruchu drogowym

Protokół uzgodnień dotyczący organizacji i zabezpieczenia imprez artystycznych składa się z:

1. Program imprezy;
2. Zgoda właściciela terenu, na którym ma się odbyć impreza.

Załączniki:
1. kopia pisma skierowanego do Komendy Straży Pożarnej;
2. kopia pisma skierowanego do Pogotowia Ratunkowego;
3. kopia pisma skierowanego do Policji Miejskiej;
4. kopia pisma skierowanego do Straży Miejskiej;
5. kopia zezwolenia Zarządu Dróg i Zieleni (dla imprez powodujących utrudnienia w ruchu drogowym);
6. kopia umowy z ZAiKS (w przypadku publicznego odtwarzania lub wykonywania utworów słownych, muzycznych, słowo-muzycznych i choreograficznych autorów polskich i zagranicznych).

Podstawa prawna
Ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz.U. 2013.611 jednolity tekst z późniejszymi zmianami oraz Ustawa z 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U. 2012.406 jednolity tekst.

Pobierz protokół uzgodnień.

Pobierz tabelę dotyczącą terminów w postępowaniu administracyjnym o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

KOMUNIKAT dot. zmian w ruchu drogowym w terminie:               09.09-19.09 br.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że w związku z organizowanym przez Miasto Gdynia oraz Pomorską Fundację Filmową w Gdyni 40. Festiwalem Filmowym przewidywane są następujące utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu:

  1. od dnia 09 września do zakończenia Festiwalu na ulicy Armii Krajowej (odcinek pomiędzy Świętojańską a ul. Zawiszy Czarnego) obowiązywać będzie obustronny zakaz zatrzymywania się;
  2. w dniach 12-20 września całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów będzie ulica Danuty Baduszkowej. W wyżej wymienionym okresie dla dwukierunkowego ruchu zostanie udostępniony dotychczas jednokierunkowy fragment ulicy Zawiszy Czarnego i Armii Krajowej między parkingiem a Teatrem Muzycznym ;
  3. w dniu 13 września na czas uroczystości otwarcia Gdyńskiego Centrum Filmowego zlokalizowanej przy Placu Grunwaldzkim w godzinach 1345 – 1515 zamknięty zostanie dostęp pojazdów do odcinka ulicy Armii Krajowej pomiędzy ul. Świętojańską a Karola Olgierda Borchardta (możliwy będzie jedynie wyjazd poprzez Armii Krajowej z ulicy Józefa Wybickiego/Placu Grunwaldzkiego);
  4. w dniu 14 września, tj. w poniedziałek, w godz. 1600-1900 i 2145 – 2215 z uwagi na uroczystą Galę rozpoczęcia Festiwalu oraz przejście gości z Hotelu Gdynia do Teatru Muzycznego nastąpią chwilowe zamknięcia ulicy Armii Krajowej – na odcinku od Świętojańskiej w stronę Bulwaru Nadmorskiego (będzie zachowana możliwość wyjazdu z ulicy Józefa Wybickiego przez Plac Grunwaldzki do ul. Świętojańskiej ), Karola Olgierda Borchardta i Zawiszy Czarnego (od skrzyżowania z Henryka Sienkiewicza i Franciszka Sędzickiego) dla ruchu pojazdów;
  5. w dniu 19 września (sobota) odbędzie się „40 Gala rozdania nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych”. W związku z powyższym w godzinach od 1400 – 2030 oraz chwilowo po godz. 2130 wyłączone zostaną z ruchu następujące ulice:
  • Armii Krajowej na odcinku od ul. Świętojańskiej do Zawiszy Czarnego (z zachowaną obsługą komunikacyjną ul. Józefa Wybickiego i Placu Grunwaldzkiego);
  • Zawiszy Czarnego;
  • Karola Olgierda Borchardta.

Wszystkich kierowców prosimy o dostosowanie swoich planów do zmienionej organizacji ruchu oraz podporządkowanie się poleceniom wydawanym przez funkcjonariuszy Policji i strażników Straży Miejskiej Urzędu Miasta.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *